Kalender

  • 31 augustus 2018 Laatste zomervakantiedag
  • 22 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 23 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 24 oktober 2018 Herfstvakantie
  • 25 oktober 2018 Herfstvakantie

naar de volledige kalender...

SchoolApp instructievideo

WELKOM OP DE WEBSITE VAN BASISSCHOOL ’T VENNE

Kinderen creëren de toekomst.
’t Venne draagt daaraan bij door gedegen onderwijs op de basisvakken taal, rekenen, (begrijpend) lezen te geven. Er wordt veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling, waaronder wij zowel de technieken als het creatieve denkproces verstaan. De 21st century skills, vaardigheden die nodig zijn om de toekomst te creëren, hebben een steeds belangrijkere plek in het onderwijs. Er is veel aandacht voor mediawijsheid , er is een LEFgroep en een Stroomgroep. In de middagen werken we volgens het Slimfit-principe. Op 't Venne ontdekken en ontwikkelen kinderen hun talenten om vanuit kracht de toekomst te creëren en zichzelf te onderscheiden. Ieder kind is anders, heeft andere talenten en woont, leeft en leert in een andere  context. Wij zien het als onze belangrijkste taak om in de samenwerking met het kind en zijn ouders, binnen de kerntriade, een zo optimaal mogelijke context voor leren en ontwikkelen te creëren.

In schooljaar 2017-2018 bezoeken rond 295 leerlingen de school, verdeeld over 14 groepen. Er staat een team van ruim 30 enthousiaste mensen klaar om uw kind(eren) een leerzame en prettige schooltijd te bieden.

U bent welkom om een afspraak te maken om eens rond te kijken, ons telefoonnummer is: 0252-675997.

Laatste nieuws

Terugblik op het schooljaar 2017-2018

20 juli 2018
Het schooljaar 2017-2018 zit erop… Het is tijd voor een welverdiende vakantie voor alle kinderen van ‘t Venne. We blikken even kort terug op het afgelopen schooljaar. Natuurlijk is er hard gewerkt aan rekenen, taal, spelling, Naut, Meander en Brandaan, Engels, enzovoort. Onze groep 8 leerlingen hebben in april de Cito eindtoets gemaakt. Ze hebben het fantastisch gedaan. Het landelijk gemiddelde is 534,9 en zij hebben een gemiddelde gescoord van maar liefst 539,1. We zijn ontzettend trots op ze! Dit schooljaar hebben we het ‘kleutervriend’ systeem verder uitgewerkt. Heel mooi om te zien hoe onze groep 8 leerlingen en onze kleuters een hechte band hebben opgebouwd met elkaar. Ze hebben bijvoorbeeld samen de intocht van Sinterklaas gevierd, samen geknutseld, en voorgelezen.. Het afscheid viel dan ook niet mee afgelopen woensdag. Het is alweer het derde jaar dat we met Slim-Fit werken. Het heeft ons al veel opgeleverd. We zijn trots dat we onze leerlingen op deze manier goed kunnen begeleiden en we hen kunnen voorbereiden op de toekomst. De begrijpend lezen groep van juf Harima hebben les gekregen op het HVC. Daar hebben zij bijvoorbeeld de opdracht gekregen om een stopcontact te maken, daarvoor moesten ze de handleiding ‘begrijpend’ lezen. Ze vonden het fantastisch om op deze manier aan hun vaardigheid begrijpend lezen te werken. U kunt hierover meer lezen in het artikel dat vorige week als bijlage bij de Venmail zat. We hebben kinderen kunnen begeleiden in de stroomgroep, een kortdurende plek om kinderen te kunnen ondersteunen. Vanuit de stroomgroep hebben we kinderen kunnen begeleiden om weer terug te keren in hun groep of naar het SBO. Verder zijn we dit jaar gestart met de LEF-groep. Het Leren van Executieve Functies. Hierin werken kinderen die vastlopen qua vaardigheden. Ze hebben vaak de capaciteiten om goed te kunnen leren, juist daarom hebben zij nog niet geleerd om te leren. Dat wordt, kortdurend, begeleidt in de LEF-groep. Dit schooljaar is dat opgezet voor groep 5 t/m 8. Volgend schooljaar zal dat ook voor groep 1 t/m 4 worden aangeboden. Vanuit ons dyslexieprotocol zijn we gestart met ‘bouw’ en ‘letterstad’ voor de groepen 2-3-4-5 en de groepen 5 t/m 8 zijn begonnen met Into Words voor audio ondersteuning. Daarnaast hebben we binnen ons atelier gewerkt met talentenweken. Veel ouders hebben hun kennis of vaardigheden willen delen met onze leerlingen. Dit zal volgend schooljaar ook weer aangeboden worden, we hopen ook dan weer op uw bijdrage. Tevens hebben we een tentoonstelling gehouden van het mooie werk dat de kinderen hebben gemaakt. Iets wat we ook volgend schooljaar weer zullen organiseren. Volgend schooljaar werken we met nieuwe clusters in de midden- en bovenbouw namelijk 4-5-6 en 7-8. Onze kleutergroepen worden volgend schooljaar homogeen. Wat inhoudt dat de groep 1 leerlingen bij elkaar in één klas zitten en de groep 2 leerlingen samen één groep vormen. Net als in groep 4-5 zullen volgend schooljaar ook de groepen 6 t/m 8 talentendag gaan draaien. Voor alle groepen gebeurt dit op woensdag. Tevens bestaan we 15 jaar, dit zal gevierd worden! We openen het schooljaar met de Wereldse middag op 19 september! Voor nu wensen we jullie een hele fijne vakantie en hopen we iedereen maandag 3 september weer uitgerust op school te zien!

Juf Monique bedankt!

29 juni 2018
news_item20180629133530.jpg

Helaas was vandaag de laatste werkdag van onze directrice juf Monique. We hebben enorm genoten van de stormbaan! We wensen juf Monique heel veel plezier op haar volgende school. Team 't Venne.Creatieve ontwikkeling 't Venne

29 maart 2018
Voor alle groepen hebben wij de methode "Laat maar zien". De methode bestaat uit een digitaal aanbod van lessen beeldende vorming, waarbij kinderen vanuit beelden van kunstenaars of beelden uit de werkelijkheid, werken aan hun eigen
lees meer...