TEAM


Op 't Venne werken 30 personeelsleden. De meesten daarvan zijn groepsleerkrachten.

Daarnaast zijn er nog een aantal leerkrachten met een expertise en een speciale taak. We verdelen de personeelsleden in drie groepen: