SCHOOLONTWIKKELING


Schooljaar 2018-2019


Het schooljaar 2018-2019 zit erop. We blikken kort terug op het afgelopen schooljaar.

Eindtoets 
Natuurlijk is er hard gewerkt aan rekenen, taal, spelling, Naut, Meander en Brandaan, Engels enzovoort. Onze groep 8 leerlingen hebben in april de Cito eindtoets gemaakt. Ze hebben het fantastisch gedaan. Het landelijk gemiddelde is 535,7 en zij hebben een gemiddelde gescoord van maar liefst 538. We zijn ontzettend trots op ze!

Kleutervriendjes
Ook dit schooljaar hebben we het ‘kleutervriend’ systeem doorgevoerd. Het is voor zowel onze groep 8 leerlingen als voor de kleuters heel fijn om met elkaar te knutselen, te lezen, spelletjes te spelen of samen de feesten te vieren. De kleuters waren ook zo ontzettend trots op hun vriend toen zij stonden te schitteren op het podium bij de musical. Hen samen zien is intens genieten!

Slim-Fit
Dit schooljaar heeft Slim-Fit een andere vorm aangenomen. De werkwijze van Slim-Fit is in stand gebleven. Het principe, waarbij je ‘s morgens een groep meer draait dan ‘s middags, is veranderd. Elk cluster heeft in de middag net zoveel leerkrachten als in de ochtend. Volgend schooljaar zal elke leerkracht zowel ‘s morgens als ‘s middags aanwezig zijn. Deze keuze is op de informatieavond toegelicht.

LOF-groep
De LOF-groep (begrijpend lezen) heeft les gekregen op het HVC. Daar hebben zij bijvoorbeeld gekookt of een ijzeren beeldje gemaakt. Daarvoor moesten ze de handleiding ‘begrijpend’ lezen. Ze vonden het fantastisch om op deze manier aan hun vaardigheid begrijpend lezen te werken.

Stroomgroep
We hebben kinderen kunnen begeleiden in de stroomgroep, een kortdurende plek om kinderen te kunnen ondersteunen. Er is dit schooljaar enige wisseling geweest in de stroomgroep. Dit heeft voor een groot deel te maken gehad met het lerarentekort. Berend draaide aan het begin van dit schooljaar nog de stroomgroep, maar hij was hard nodig in groep 6, om die reden hebben wij daar, later, juf Arita voor aangesteld. Een nieuw voorstel ligt bij het bestuur en zal volgend schooljaar verder opgepakt worden.

LEF-groep
De LEF-groep is dit schooljaar uitgebreid van groep 5 t/m 8 naar groep 1 t/m 8. Lef staat voor ‘Leren van Executieve Functies’. Hierin werken kinderen die vastlopen qua vaardigheden. Ze hebben vaak de capaciteiten om goed te kunnen leren, juist daarom hebben zij nog niet geleerd om te leren. Dat wordt, kortdurend, begeleid in de LEF-groep. Vanuit deze bijeenkomst krijgen kinderen handvatten en opdrachten op de rest van de week in de reguliere groep op te pakken.

Atelier
Tijdens de tentoonstelling heeft u mee kunnen genieten van al het talent dat wij in huis hebben. Leerlingen die prachtig muziek kunnen maken, mooie kunstwerken kunnen creëren, steeds handiger worden met ICT en ook extra hebben kunnen sporten onder begeleiding van Sportservice. Dit komt allemaal tot uiting in onze atelier lessen.

Jubileumweek
We hebben in de week van 13 mei ons 15 jarig jubileum gevierd. Dit feest stond in het teken van het circus. Alle kinderen hebben staan schitteren tijdens hun optreden en iedereen heeft genoten op schoolreis. We zijn het jaar gestart met de Wereldse Middag en we hebben het jaar afgesloten met ons eigen Vennelied, ingezongen door een aantal van onze leerlingen. Dit lied zullen we de komende jaren steeds vaker ter gehore brengen.

Evenementen
Onze evenementen zijn dit jaar steviger neergezet, met grote dank aan onze evenementencoördinator en de OV. Volgend schooljaar zullen we hierop verder bouwen zodat de evenementen nog meer body krijgen. We zullen ook insteken op eerdere communicatie daarin.

Ouderpanel
Er zijn twee ouderpanel avonden geweest. Eén avond ging over zichtbaarheid en de andere over Parro. Wij hebben deze avonden als zeer waardevol ervaren en zullen volgend schooljaar ook twee ouderpanel avonden organiseren. We waarderen de input die we krijgen enorm!

We starten het schooljaar 2019-2020 weer met z’n allen in het hoofdgebouw. Het gebouw wordt op korte termijn flink opgeknapt. We openen het schooljaar met de Wereldse Middag op 11 september van 16.00u tot 18.00u! Wij kunnen niet wachten!


Hoogtepunten van voorgaande jaren

Klik hier voor een verslag van 2017-2018.
Klik hier voor een verslag van de eerste helft van 2018-2019.