Wat maakt voor leerlingen de tijd op 't Venne zo leuk?


Kleutervriendjes
 

"Als uw kind in groep 8 zit, krijgt uw kind een kleutervriendje. Dat houdt in dat uw kind bij een kleuter uit groep 1 of groep 2 wordt gezet. Als allereerste gaat uw kind dat of in groep 1 of in groep 2 zit of in groep 8 zit, kennismaken maken zijn of haar vriendje voor dat schooljaar.

We gaan nog veel meer doen. Bijvoorbeeld: lampionnen maken voor Sint-Maarten, voorlezen en naar de Sinterklaasoptocht op school. Dit is niet alleen leuk voor de kleuters, maar ook voor groep 8. Wij vinden het heel leuk om te doen. Het leerzame van een kleutervriendje is dat groep 8 meer komt te weten om hoe ze met een kleuter moeten omgaan en dat een kleuter misschien het soms spannend vindt en wat je kan doen als dat zo is. Een kleuter leert ook zijn gevoelens te delen en met grote kinderen te spelen.

Het voorlezen werkt zo. Als eerst kiezen de kinderen uit groep 8 een boekje en dan mogen de kinderen uit groep 8 gaan oefenen. Dit doe je voor een andere klasgenoot. De ander kan tips geven, zoals rustiger lezen of met leuke stemmetjes. Daarna gaan we aan de kleuters voorlezen. Je kan van boekje ruilen of er een uit de bibliotheek van de school halen. Daarna brengen de kinderen uit groep 8 hun kleuter terug naar de klas en gaan met de juf mee naar hun eigen klaslokaal."



Blink


Sinds het schooljaar 2020-2021 werken wij met de methode Blink voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Van vakantie tot vakantie werken wij aan een thema. We hebben bijvoorbeeld dit schooljaar gewerkt aan het thema 'Op leven en dood' en het thema 'Oorlog en vrede'. Tijdens deze thema's werken we aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur door elkaar heen. Elke les begint met een leuke opening, zoals een filmpje of een geluidsfragment. Hierdoor zijn we meteen geïnteresseerd in de les. Soms zit er in een thema een filmles. Bij het thema 'Oorlog en vrede' hebben we met de hele klas naar de film 'Snuf de hond' gekeken. Door de film werd het nog duidelijker hoe het was om in de oorlog te leven.

Naast de lessen van Blink doen we ook een eigen onderzoek dat past binnen het thema waar we het in de klas over hebben. Meestal doen we dat in tweetallen en we moeten dan goed samenwerken. Dit schooljaar hebben we in een onderzoek een eigen artikel voor een tijdschrift gemaakt. Ieder tweetal had een eigen taak. Sommige tweetallen schreven een artikel en andere tweetallen zorgden voor de tekeningen en een leuke puzzel. De juf/meester heeft uiteindelijk alles aan elkaar gemaakt en iedereen kreeg een tijdschrift mee naar huis. Dit was heel erg leuk!