Downloads

Schoolgids 2017-2018
Onderwijsprofiel
Jaarverslag november 2016
Passend onderwijs in de praktijk
Ouder kind stoomgroep
Even bellen met... Ekon Hartog, Directeur Passend Onderwijs Haarlemmermeer
Het effect van de stoomgroep
Kwaliteitsbeleid
Klachtenprocedure
Pestprotocol
Internetprotocol
Protocol toezicht en afspraken buitenschools activiteiten
Kind, school en scheiding
Verzuimprotocol
Vakantieverlof aanvragen
Verlof wegens gewichtige omstandigheden aanvragen
Samenvattingen