DOWNLOADS


Formulieren

Hieronder vindt u te downloaden formulieren voor het aanvragen van verlof voor uw kind(eren).
U kunt deze inleveren bij de administratie en hoort dan via de groepsleerkracht of het verlof is goedgekeurd.

Aanvraagformulier vakantieverlof 
Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
 

Protocollen en informatiefolders

Schoolgids
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Onderwijszorgprofiel
Folder kind, school en scheiding
Anti-pestprotocol
Verzuimprotocol
 

Beleid

't Venne valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op de Ouders-pagina van Jong Leren leest u over welke onderwerpen het gaat.