PASSEND ONDERWIJS FACILITEITEN


Passend onderwijs,
Faciliteiten op ’t Venne
 

Stroomgroep

Voor kinderen die een passend onderwijsaanbod en/of specifieke begeleiding  nodig hebben op maat, hebben wij de stroomgroep. Dit is een kortdurend traject, waarin de leerling specifieke vaardigheden krijgt aangeleerd, zodat deze zich beter kan ontwikkelen binnen de reguliere groep. De kinderen die naar de stroomgroep gaan, starten hun dag altijd in de eigen jaargroep. Na de dagstart gaan de kinderen naar de stroomgroep waar ze onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht werken aan de te ontwikkelen vaardigheden. Deze vaardigheden zijn opgesteld binnen de kerntriade; ouder- kind- school. Tussendoor hebben ze pauze met de regulier jaargroep en ook bewegingsonderwijs volgen ze met de reguliere jaargroep.In de middag werken ze niet in de stroomgroep, maar in de reguliere jaargroep. De leerkracht van de stroomgroep is in de middag beschikbaar voor de begeleiding binnen de reguliere jaargroep van het kind. Het besluit tot plaatsing in de stroomgroep wordt ook genomen binnen de kerntriade ouder- kind- school.
 

LEFgroep

De LEFgroep (Leren van Executieve Functies) is een groep waarin wordt gewerkt aan executieve functies. Het gaat over het algemeen om de gemakkelijker lerende kinderen die zijn gesignaleerd middels het DHH-protocol en waarneming van de leerkracht. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan aan de hand van vragenlijsten voor ouders, leerkracht en kind naar de executieve functies. De functies die de kinderen nog niet voldoende beheersen, zullen zij niet ontwikkelen door te werken met het basisaanbod en daarom worden zij in de LEFgroep begeleid om deze functies alsnog te ontwikkelen met behulp van een verrijkingsaanbod in de verrijkingsmap. Dit houdt in dat de kinderen compacter door de reguliere lesstof heen gaan (zij hebben minder herhaling nodig) en dat zij daarna werken met verrijkende lesstof. 

Er zijn ook leerlingen die niets te leren hebben op het gebied van executieve functies, maar wel de uitdaging van de verrijkingsmap nodig hebben. 
Zij werken onder begeleiding van hun eigen leerkracht met het compacten/verrijken aanbod in de map. 

Interne specialisten

Deze specialisten zijn in dienst van de school. Dit kunnen leerkrachten zijn met een expertise of freelance medewerkers.
Intern hebben wij de volgende specialisten:

 

Externe zorg binnen de school

Deze specialisten werken nauw samen met de school, maar zijn niet in dienst van de school.
Extern zijn de volgende specialisten aan de school verbonden:
Kindercoach: ondersteunt individuele kinderen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.
Beelddenkcoach:  ondersteunt leerlingen die visueel ingesteld zijn.
Ergotherapeut: ondersteunt kinderen in hun motorische ontwikkeling
Ortho-pedagoog: Samen met u en de leerkracht en de intern begeleider kan zij zoeken naar meer gespecialiseerde ondersteuning voor uw kind. De orthopedagoog kan ook intelligentie-onderzoeken en gedragsonderzoeken uitvoeren Logopediste: ondersteunt individuele leerlingen met taal en spraak
Remedial teacher: ondersteunt kinderen met leermoeilijkheden