INSCHRIJVEN


U kunt uw zoon of dochter bij ons inschrijven vanaf twee en een half-jarige leeftijd. Voorafgaand aan de inschrijving kunt u een informatiegesprek en een rondleiding krijgen bij ons op school, zodat u een goed beeld krijgt van 't Venne. U kunt hiervoor een afspraak maken via de administratie.

We hanteren het volgende inschrijvingsprotocol:

Inschrijfprocedure

Op afspraak wordt er een rondleiding gegeven door de directeur, de intern begeleider of de teamleider van de onderbouw. Ouders krijgen een tasje mee met:


Het ingeleverde inschrijfformulier wordt door de administratief medewerkster gecheckt op:

De intern begeleider informeert bij bijzonderheden. Bij twijfel wordt de leerling besproken in een MT-zorg-overleg. De beslissing tot plaatsing van de leerling zal in het MT-zorg-overleg worden genomen. Indien er geen bijzonderheden zijn, volgt de definitieve inschrijving.

De administratief medewerkster voert de gegevens nauwkeurig in, in Parnassys (schooladministratie-systeem) en stuurt de ouders een bevestiging van inschrijving. De inschrijving is dan definitief.

De teamleider van de onderbouw deelt de leerlingen in de groepen in, rekening houdend met:

Vier tot zes weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van het kind, krijgen de ouders de indeling in de groep te horen alsmede informatie over de eerste schoolperiode. Ouders maken vervolgens zelf een afspraak met de leerkracht van hun kind voor een kennismakingsgesprek en het afspreken van de eerste wendagen.

Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, komen alleen op de z.g. “doordraai-ochtend”. Er zijn dus geen extra wendagen.