COMMUNICATIE


We zien ouders als onze partners. Ouders vertrouwen hun kind een groot deel van hun jonge leven aan ons toe. Contact met ouders over het welbevinden en de resultaten vinden we daarom heel erg belangrijk. We hebben een aantal contactmomenten georganiseerd. De inloopmomenten, de 10-minutenavonden, de informatieavond en de workshopavond. We verwachten van ouders dat zij bereid zijn om, buiten boven genoemde contactmomenten, op afspraak tijdens kantooruren met de leerkracht te overleggen over de ontwikkeling van hun kind.

De leerkracht is degene die de communicatie verzorgt tussen school en thuis.

Om u te informeren gebruiken wij diverse middelen.

Venmail

Iedere vrijdag ontvangt u van ons een weekbericht per email. Daarin vindt u alle actuele informatie over de groep van uw kind en de school. Als u andere berichten meekrijgt van school, naast de venmail, dan zal dat gewoonlijk op vrijdag zijn. De venmail wordt ook op de website gepubliceerd, zodat u er geen één hoeft te missen.

Schoolapp

Op de schoolapp (te downloaden in de Appstore en Google Playstore)  vindt u in een afgeschermde omgeving foto's van uitjes en acitiviteiten van de jaargroep van uw zoon/dochter. De inlogcodes kunt u vragen aan de ochtendleerkracht van uw kind.

Jaarkalender

De jaarkalender met belangrijke data staat op de website gepubliceerd. Daar vindt u ook het vakantierooster.

Website

De website van de school is rkbsvenne.nl. Bezoek hem regelmatig, alle actuele nieuwtjes zijn daar te vinden.

Rapporten

Om onze kinderen en de ouders een beeld te geven van de ontwikkelingen, geven wij twee keer per jaar een rapport mee. Hierin geeft de leerkracht een beeld van de afgelopen periode. Om u de gelegenheid te geven eventuele vragen te stellen en de leerkracht de mogelijkheid te geven één en ander toe te lichten, houden wij na het uitdelen van de rapporten een 10-minuten-avond.

Informatieavond

Aan het begin van elk schooljaar zullen alle groepen een informatieavond houden waarin u uitgebreider kunt kennismaken met de leerkracht van uw kind en de leerstofinhouden van dat schooljaar. Er zullen tijdens deze avond ook presentaties worden gegeven over allerhande zaken die met het onderwijs aan uw kind te maken hebben.

E-mail

Contact via de email wordt soms gebruikt voor het maken van afspraken of het doorgeven van inhoudelijke informatie. Email wordt niet gebruikt voor inhoudelijke zaken. Dat bespreken we altijd mondeling.

Overlegroute

Om ervoor te zorgen dat de juiste zaken zoveel mogelijk op de juiste plek besproken worden, hebben wij afspraken rondom de zorgroute gemaakt.

Klik hier voor onze overlegroute.