BREDE SCHOOL


Brede School ’t Venne/Op Stoom is gesitueerd in de multifunctionele accommodatie de Breedenborgh. Binnen de Breedenborgh zijn drie basisscholen en een kinderopvang gevestigd. Met de kinderopvang Op Stoom zijn we een verregaande samenwerking aangegaan en vormen samen de Brede School ’t Venne/OpStoom

Visie Brede School 't Venne/Op Stoom

Op onze Brede School 't Venne/Op Stoom voelt het kind zich welkom. Er is ruimte voor ieders eigenheid. Ieder kind wordt gezien en gehoord. Wij bieden het kind de ruimte om al zijn mogelijkheden te benutten en tot een evenwichtige volwassene uit te groeien. Wij bieden een inspirerende omgeving, met een uitdagend aanbod en kijken naar wat het kind nodig heeft. Hierdoor kan het kind zijn vaardigheden ontwikkelen en zijn kwaliteiten ontdekken. De sociale competenties van het kind worden vergroot. Het kind leert samen te werken en staat centraal. We bieden een liefdevolle, veilige en zorgzame omgeving. Waar we zorg dichtbij en in huis organiseren, zodat de effectieve leertijd wordt vergroot en je als kind krijgt wat je nodig hebt op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Wat we samendoen leidt tot versterking van de algehele ontwikkeling van het kind. Ouders ondersteunen wij, waar nodig, in de opvoeding van het kind. We ontzorgen ouders door een kwalitatief hogevoor-, tussen- en naschoolse opvang te bieden. We ontzorgen ouders door service te verlenen, mee te denken, producten en diensten te creëren die het makkelijker voor hen maken om werk en het gezinsleven te combineren. Als brede school benutten wij de doorgaande lijnWe bieden een ononderbroken ontwikkelingslijn van 2 tot en met 12 jaarJe kunt pas écht leren als je met plezier naar school gaat. Om met plezier naar school te gaan moet je als kind durven grenzen op te zoeken, het onbekende aan te gaan, je veilig en aangemoedigd voelen en je sterk voelen in allerlei situaties. Als brede school helpen wij het kind met het ontwikkelen van zijn sociale vaardigheden. Wij bieden het kind volop de gelegenheid om sociale vaardigheden te oefenen. Brede School 't Venne/Op Stoom is herkenbaar in de wijk. Onze brede school is een ontmoetingsplek in de wijk voor het kind en zijn ouders. Het is een vindplaats van een breed en gevarieerd aanbod op gebied van educatie, natuur, cultuur, techniek, sport en zorg. Ouders zijn onze partners waar het gaat om de ontwikkeling van het kind.

 

De kracht van onze brede school is het plezier in het werken met het kind te delen, een emotioneel veilige omgeving te bieden en onze krachten en kwaliteiten te benutten.

Monique Froeling
directeur basisschool ’t Venne

Gerda Elfers
manager BSO Opstoom