DE SCHOOL


De naam van de school

De naam Getsewoud komt van een gebied dat in de oude geschiedenis ligt tussen het huidige Nieuw Vennep en de kust. Duizend jaar geleden lag er in dit gebied een woud. Op oude kaarten en in geschriften wordt dit gebied “Het Getzewald” genoemd. In de latere geschiedenis (rond 1500) was er een kanaal dat “Vennapa” of "Vennip" heette. Dit kanaal was een verbinding tussen het “Leidsche meer” en het oude “Haarlemmermeer”. Het was toen een erg waterrijk- en veengebied. Het oud Hollands voor veen is “ven” of “venne”. Nieuw-Vennep is gebouwd waar destijds dit gebied heeft gelegen. “t Venne” is een verwijzing naar de historie van het huidige Nieuw-Vennep.

Identiteit

Basisschool ’t Venne is een katholieke basisschool. Binnen thema’s wordt aandacht gegeven aan de katholieke levensovertuiging. Wij staan daarbij open voor andere levensovertuigingen en vinden het belangrijk om ook daar voldoende aandacht aan te besteden.

Via de Venmail informeren we u vanuit de werkgroep kinderviering op welke data er gezinsvieringen zijn. Vanuit de jeugdgroepen van de katholieke kerk houden we u via de Venmail op de hoogte wanneer er, voor de kinderen, extra activiteiten in de kerk worden georganiseerd.

Catecheseonderwijs

Wij werken in de klassen met de methode Trefwoord.

Trefwoord is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor het primair onderwijs.
Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de Bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de Bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar l materiaal verschijnt vier keer per jaar, elke aflevering is nieuw. Het kant-en-klare materiaal bestaat uit: