Oudervereniging de Venclub


De Ouder Vereniging (OV) van ’t Venne is een onafhankelijke vereniging die zich bezighoudt met de organisatie
en financiering van veel leuke activiteiten gedurende het schooljaar.

Visie van oudervereniging de Venclub
We vinden het als OV belangrijk dat alle leerlingen evenveel fun en educatie ervaren aan de activiteiten die
worden georganiseerd. Wij organiseren educatieve en “fun”-activiteiten (of stellen daar een bedrag voor ter beschikking) gelijk verdeeld over alle kinderen op ‘t Venne. Daarnaast willen we als OV jou als ouder/verzorger
zoveel mogelijk betrekken bij deze activiteiten.

Hoe doen we dat?
Alle activiteiten worden in samenspraak met school georganiseerd. Samen voeren wij de controle uit op de gelijke verdeling van de activiteiten. In oktober vindt onze jaarvergadering plaats, waarbij zowel ouder/verzorgers als teamleden zijn uitgenodigd. Hier worden de activiteiten toegelicht en de financiële stukken gedeeld. Indien je behoefte hebt om een OV-vergadering buiten de jaarvergadering bij te wonen of als je tips en tops hebt over één van de georganiseerde activiteiten/budgetten per kind, kun je contact opnemen met onderstaand e-mailadres. De notulen van onze OV-vergaderingen kun je indien gewenst opvragen. Alle ouders/verzorgers van de kinderen die op RKBS ’t Venne zitten, kunnen lid worden van oudervereniging “de Venclub”. Via Parro brengen wij jou op de hoogte van de georganiseerde activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.

Financiën en vrijwillige ouderbijdrage
Om alle extra activiteiten mogelijk te maken, vragen wij een ouderbijdrage. Hiermee bekostigen we het klassenbudget, feestdagen en andere uitjes die in samenspraak met de klassenouders en OV worden georganiseerd. Daarnaast vragen we via de OV ook de financiering van de schoolreis. In Parro ontvangt u twee berichten voor betaling van deze bedragen d.m.v. Schoolkassa. Mocht u om wat voor reden dan ook niet kunnen of willen betalen, laat dat dan even weten via de school of per mail aan de penningmeester. Het mailadres staat onderaan deze pagina. Een financieel overzicht, welk bedrag besteden we aan welke activiteit, wordt elk jaar gepresenteerd in de jaarlijkse ledenvergadering en de notulen hiervan zijn indien gewenst op te vragen. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u ons even mailen.

De OV van 2023-2024 bestaat uit de volgende enthousiaste ouders: 


De sportcommissie werkt nauw samen met en valt ook onder de noemer van de oudervereniging. De sportcommissie bestaat uit leden van de OV en de gymleerkracht van 't Venne. Ook werkt de OV nauw samen met de evenementencoördinatoren uit het team van 't Venne. Met elkaar vormen zij een werkgroep voor de te organiseren activiteiten.

Uiteraard houdt de OV rekening met de AVG-wet. Zie de download hieronder.
Privacy statement OV de Venclub


Contact: ov.venne@wijwijzer.nu
E-mailadres penningmeesters: penningmeester.ovdevenclub@gmail.com