OV


Oudervereniging de Venclub
De Oudervereniging (OV) van ’t Venne is een onafhankelijke Vereniging die zich bezig houdt met de organisatie en financiering van veel leuke activiteiten gedurende het schooljaar, waarvoor het Ministerie van onderwijs geen subsidie verleent zoals o.a.:

 

Alle ouders/verzorgers van kinderen, die op RKBS ’t Venne zitten, kunnen lid worden van oudervereniging “De Venclub”.  Om alle activiteiten te bekostigen vraagt de OV elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt tijdens de OV jaarvergadering vastgesteld waarna alle ouders/verzorgers een brief met betaalgegevens ontvangen.

De OV genereert inkomsten door het organiseren van extra acties. Deze opbrengsten komen ten goede aan de door de OV georganiseerde activiteiten en de wensenlijst van school, zodat er extra spullen en materialen kunnen worden aangeschaft. Via de Venmail en onze besloten Facebook pagina  ´OV de Venclub’ brengen wij u op de hoogte over de georganiseerde activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. De OV van 2017 – 2018 bestaat uit de volgende enthousiaste ouders: Monique van Ruiswijk (voorzitter), Jolanda Kuijper en Bianca van der Wilk (penningmeesters), Marjan Onderwater (secretaris), Wilma van Zanten, Jessica Melkert, Linda Noronha. Het Sportcomité werkt nauw samen met en vallen ook onder de noemer Ouder Vereniging. De OV werkt ook nauw samen met de leerkrachten. Samen met de leerkrachten vormen zij een werkgroep voor de te organiseren activiteiten.
 
Oudervereniging de Venclub
Contact: ov.venne@jl.nu  
E-mailadres penningmeester: penningmeester.ovdevenclub@gmail.com
 

Notulen

Protocol schoolreis 't Venne