OUDERVERENIGING DE VENCLUB


De Ouder Vereniging (OV) van ’t Venne is een onafhankelijke vereniging
die zich bezig houdt met de organisatie en financiering van veel leuke activiteiten gedurende het schooljaar waarvoor het Ministerie van onderwijs geen subsidie verleent, zoals:

 

Alle ouders/verzorgers van kinderen die op RKBS ’t Venne zitten, kunnen lid worden van oudervereniging “de Venclub”.  Om alle activiteiten te bekostigen vraagt de OV elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage. Het verplichte deel van de bijdrage is voor de schoolreis. De ouderbijdrage wordt tijdens de OV jaarvergadering vastgesteld waarna alle ouders/verzorgers een brief met betaalgegevens ontvangen. 

Via Parro en onze besloten Facebook pagina ´OV de Venclub’ brengen wij u op de hoogte van de georganiseerde activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. 

De OV van 2018-2019 bestaat uit de volgende enthousiaste ouders: 
Het Sportcomité werkt nauw samen met en valt ook onder de noemer van de oudervereniging. De leden van het sportcomité zijn Karin Schuurman, Irene Schrijver en Noortje Teeuwen. Ook werkt de OV nauw samen met Kim (evenementencoördinator) en de leerkrachten. Met elkaar vormen zij een werkgroep voor de te organiseren activiteiten.

Uiteraard houdt de OV rekening met de AVG-wet. Zie de download hieronder.
Privacy statement OV de Venclub


Contact: ov.venne@jl.nu
E-mailadres penningmeesters: penningmeester.ovdevenclub@gmail.com