MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Dit is verplicht en staat in de Wet medezeggenschap op scholen. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. De schooldirectie – die meestal optreedt namens het schoolbestuur – is daarbij verplicht om de medezeggenschapsraad goed te informeren. Bijvoorbeeld over de verdeling van het geld, de gebouwen, de schooltijden, de vakanties en vrije dagen, de lesmethodes, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in het reglement van de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten ouders en personeel van de school. Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders een eigen instemmingsrecht bij beslissingen die voor ouders belangrijk zijn, zoals de ouderbijdrage, de vaststelling van de schooltijden of de regeling van het overblijven. Samen met het personeel hebben ze instemming bij beslissingen over onder meer het schoolplan, de onderwijskundige doelstellingen of plannen om samen te gaan met een andere school of schoolbestuur (fusieplannen).

Soms moeten de directie en het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld over het voorgenomen beleid op het gebied van financiën, aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen of het ontslaan of aannemen van de schoolleiding. Over deze zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht. Dit betekent dat de MR-leden advies geven aan het bestuur en de directie.


De MR van 't Venne stelt zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Dennis Baegen, getrouwd met Jeanine en de vader van Tim (4) en Remy (8A). Sinds begin 2016 neem ik al deel aan de MR. Ik ben, denk ik, in 2018 aan mijn laatste termijn van 3 jaar begonnen, en ben nog steeds enthousiast. Ik heb gemerkt dat het MR werk net zo druk kan zijn als je er zelf van maakt. We proberen ons te concentreren op een paar belangrijke onderwerpen en die dan goed te doen. Gelukkig zijn we een leuke en enthousiaste groep en tonen we veel betrokkenheid. Ik werk bij de Belastingdienst/Douane en daar heb ik redelijk veel ervaring opgedaan met medezeggenschap, onder andere in een Ondernemingsraad. Daarnaast doe ik wat vakbondswerk op landelijk niveau. Mijn doel in de MR is om het geluid van de ouders van onze school te laten horen, een school waar onze kinderen graag en met veel plezier naar toe moeten kunnen gaan. En een school waarbij ouders zich gehoord en dus betrokken voelen. Ik zal daarom altijd aandacht vragen voor heldere afspraken en de samenwerking tussen leerkracht en ouders bevorderen. De signalen van ouders hebben we nodig. Daarom wil ik afsluiten met de oproep aan jullie om gebruik te maken van het e-mailadres van de MR (mr.venne@jl.nu) of één van de MR leden aan te spreken op het schoolplein.

Mijn naam is Joep Bleije. Getrouwd met Miriam Bleije van Leeuwen en vader van Ivo ( groep 4A), Twan ( groep 4B ) en Vivian ( groep 1-2 A). Ik ben inmiddels alweer tien jaar werkzaam op het Herbert Vissers College te Nieuw Vennep als docent zorg en welzijn. Ik geef de vakken huishoudkunde, gezondheidskunde, kookles en biologie. Daarnaast ben ik coach van een aantal leerlingen. Mijn hobby's zijn fitnessen, fluiten veldvoetbal, muziek luisteren en tennissen. Mijn motivatie om als ouder afgevaardigde zitting te nemen in de MR is dat ik betrokken wil zijn bij wat er speelt op de school. Graag denk en praat ik mee vanuit mijn visie op onderwijs.

Hallo, ik ben Petra Jongkind, moeder van Marit (groep 5) en Carlijn (groep 2). In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een logistieke uitzendorganisatie als sales intercendent/accountmanager. Vanaf januari 2019 neem ik deel aan de MR. Ik hoop met mijn deelname aan de MR ouders op een goede manier te gaan vertegenwoordigen. Wil je iets aan mij kwijt, aarzel dan vooral niet om mij aan te spreken!  

Mijn naam is Cecile Versteegh en ik werk alweer ruim 30 jaar in het onderwijs. Sinds 10 jaar werk ik met heel veel plezier op ‘t Venne. Het plezier van met kinderen werken, de afwisseling van het vak en het werkelijk iets voor een kind te kunnen betekenen maakt dat het onderwijs voor mij het mooiste vak blijft. De laatste jaren sta ik voor groep 6, waar ik mij helemaal thuis voel. Eerder stond ik in andere groepen wat ook heel leuk was omdat iedere groep zo zijn eigenheid heeft. Dit schooljaar is voor mij het tweede jaar in de MR. Een uitdaging waarin ik hoop ook mijn steentje te kunnen bijdragen aan goed onderwijs.

Hoi, ik ben Harima van Wijhe en dit is mijn derde in de MR. Ik heb op ‘t Venne in alle groepen lesgegeven en momenteel werk ik in cluster 7-8. Ik volg een opleiding die zich richt op toekomstbestendig onderwijs. Ik vind het leuk om via de MR mee te denken over beleid en visie en mijn studie nodigt daar ook tot uit.

Mijn naam is Fleur Pluijlaar en ik werk nu 13 jaar op basisschool ‘t Venne. Momenteel geef ik groep 7 les in cluster 7-8. Verder volg ik een opleiding voor excellent leraar 21st century skills. Nu ben voorzitter van de MR en vind het interessant om mee te denken over inhoudelijke vraagstukken die zich op school spelen. 

Bent u nieuwsgierig naar notulen of jaarverslagen van de MR?
De MR is bereikbaar via e-mail: mr.venne@jl.nu