OUDEROVEREENKOMST


1. Voorwoord

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties.

We willen als school graag de contacten met alle ouders optimaliseren. Dat is de reden dat we deze overeenkomst sluiten. Hierin leggen ouders en school hun wederzijdse verplichtingen vast. Door de overeenkomst is voor iedereen helder wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders en school kunnen elkaar daarop aanspreken.

Er zijn daarnaast nog andere manieren om bij de school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting nemen in de oudervereniging of in de medezeggenschapsraad. Anderen verlenen ondersteuning bij sportactiviteiten, vieringen of helpen als lees/knutsel/bibliotheekouder. Ouders die actief willen worden, kunnen dat aangeven via het formulier ouderhulp wat op de website staat gepubliceerd.

2. Wat kunnen ouders van de school verwachten?


De school zorgt voor:

 

3. Wat verwacht de school van ouders?