OUDERCOMMUNICATIE


Op 't Venne communiceren de leerkrachten en ouders met elkaar via de Parro-app.
Dit is een app die gekoppeld is aan Parnassys, het leerlingvolgsysteem op school. Op onze website zijn dus maar een beperkt aantal nieuwtjes te vinden, omdat we deze via Parro delen. In deze app doen leerkrachten mededelingen die alle ouders aangaan, er kunnen activiteiten worden ingepland of hulpouders gevraagd worden en ouders kunnen zich inschrijven voor de 10-minutengesprekken. Ook de schoolagenda met alle belangrijke momenten staat erin vermeld. Communicatie over uw eigen kind verloopt via de e-mail.