Afspraken binnen WijWijzer


't Venne valt onder WijWijzer (schoolbestuur). Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op de ouders-pagina van WijWijzer leest u over welke onderwerpen het gaat.