Afspraken binnen Jong Leren


't Venne valt onder Jong Leren (schoolbestuur). Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op de ouders-pagina van Jong Leren leest u over welke onderwerpen het gaat.