LEERLINGENRAAD


De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen die hun medeleerlingen vertegenwoordigen en zich inzetten voor een goede en prettige gang van zaken binnen de school. Het gaat hier om leerlingen uit groep 5 tot en met 8 (twee leerlingen per leerjaar). De leerlingenraad geeft de school inzicht in wat er leeft onder de leerlingen. Daarom praat de leerlingenraad regelmatig met één van de leerkrachten over onderwerpen, die voor hen en voor de medeleerlingen van belang zijn. De leerlingenraad koppelt dit terug aan de directeur en de leerlingen.

*Leerlingen een eigen stem geven binnen de school- organisatie, zodat ze weten dat ze meetellen
*Leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen
*Betrokkenheid van leerlingen met school bevorderen
*Medeverantwoordelijkheid voor zaken, die op school spelen, bevorderen
*Kwaliteitsverbetering van onderwerpen, die raak- vlakken hebben met leerlingen
*Bevorderen actief burgerschap
*Leerlingen leren rekening houden met elkaar en elkaars mening te respecteren
*Door middel van de leerlingenraad kunnen de leerlingen problemen binnen de school helpen oplossen
*Leerlingen krijgen de kans dingen te organiseren op school vanuit hun eigen visie.