REFERENTIES


Hieronder vindt u onder andere links naar artikelen die geschreven zijn over wat wij doen op 't Venne.
Wij zijn er trots op deze succesverhalen met u te kunnen delen.

Hoogtepunten van schooljaar 2017-2018

Het schooljaar 2017-2018 zit erop… Het is tijd voor een welverdiende vakantie voor alle kinderen van ‘t Venne. We blikken even kort terug op het afgelopen schooljaar. 

Natuurlijk is er hard gewerkt aan rekenen, taal, spelling, Naut, Meander en Brandaan, Engels, enzovoort. 
Onze groep 8 leerlingen hebben in april de Cito eindtoets gemaakt. Ze hebben het fantastisch gedaan. Het landelijk gemiddelde is 534,9 en zij hebben een gemiddelde gescoord van maar liefst 539,1. We zijn ontzettend trots op ze! 

Dit schooljaar hebben we het ‘kleutervriend’systeem verder uitgewerkt. Heel mooi om te zien hoe onze groep 8 leerlingen en onze kleuters een hechte band hebben opgebouwd met elkaar. Ze hebben bijvoorbeeld samen de intocht van Sinterklaas gevierd, samen geknutseld, en voorgelezen.. Het afscheid viel dan ook niet mee afgelopen woensdag. 
 
Het is alweer het derde jaar dat we met Slim-Fit werken. Het heeft ons al veel opgeleverd. We zijn trots dat we onze leerlingen op deze manier goed kunnen begeleiden en we hen kunnen voorbereiden op de toekomst. 

De begrijpend lezen groep van juf Harima hebben les gekregen op het HVC. Daar hebben zij bijvoorbeeld de opdracht gekregen om een stopcontact te maken, daarvoor moesten ze de handleiding ‘begrijpend’ lezen. Ze vonden het fantastisch om op deze manier aan hun vaardigheid begrijpend lezen te werken. U kunt hierover meer lezen in dit artikel

We hebben kinderen kunnen begeleiden in de stroomgroep, een kortdurende plek om kinderen te kunnen ondersteunen. Vanuit de stroomgroep hebben we kinderen kunnen begeleiden om weer terug te keren in hun groep of naar het SBO. 

Verder zijn we dit jaar gestart met de LEF-groep. Het Leren Executieve Functies. Hierin werken kinderen die vastlopen qua vaardigheden. Ze hebben vaak de capaciteiten om goed te kunnen leren, juist daarom hebben zij nog niet geleerd om te leren. Dat wordt, kortdurend, begeleidt in de LEF-groep. Dit schooljaar is dat opgezet voor groep 5 t/m 8. Volgend schooljaar zal dat ook voor groep 1 t/m 4 worden aangeboden. 

Vanuit ons dyslexieprotocol zijn we gestart met ‘Bouw’ en ‘Letterstad’ voor de groepen 2-3-4-5 en de groepen 5 t/m 8 zijn begonnen met IntoWords voor audio-ondersteuning. 

Daarnaast hebben we binnen ons atelier gewerkt met talentenweken. Veel ouders hebben hun kennis of vaardigheden willen delen met onze leerlingen. Dit zal volgend schooljaar ook weer aangeboden worden, we hopen ook dan weer op uw bijdrage. Tevens hebben we een tentoonstelling gehouden van het mooie werk dat de kinderen hebben gemaakt. Iets wat we ook volgend schooljaar weer zullen organiseren.

Volgend schooljaar werken we met nieuwe clusters in de midden- en bovenbouw, namelijk 4-5-6 en 7-8. Onze kleutergroepen worden volgend schooljaar homogeen. Dat houdt in dat de groep 1 leerlingen bij elkaar in één klas zitten en de groep 2 leerlingen samen één groep vormen. 

Tevens bestaan we 15 jaar, dit zal gevierd worden! We openen het schooljaar met de Wereldse middag op 19 september! 


Artikelen

Passend onderwijs in de praktijk
Drie vragen aan een ouder van een leerling in de stroomgroep
Even bellen met... Ekon Hartog, Directeur Passend Onderwijs Haarlemmermeer
Het effect van de stroomgroep
’t Venne als voorbeeld “good practise” kwaliteitsbeleid in publicatie Ministerie OCW
Jong Leren: gezamenlijk doel laat veel eigen ruimte voor scholen
't Venne en HVC experimenteren met begrijpend lezen in de praktijk
Inspectierapport Jong Leren, 't Venne, maart 2018