Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
19-04-2018  22:03
Nog een laatste overzicht voor de Koningsspelen van morgen: Komende vrijdag zijn de Koningsspelen 2018. Deze zullen plaatsvinden op de velden van hockeyclub De Kikkers, Fandango 19, 2152 NB Nieuw-Vennep Alle kinderen worden om 8:15 uur verwacht op de hockeyclub. Na een ochtend hard sporten en spelen kunnen de leerlingen van groep 1-4 daar om 11:45 weer worden opgehaald. Groep 5-8 hebben deze dag een continuerooster en kunnen om 14:00 uur op school worden opgehaald. Dat betekent dat alle bovenbouwleerlingen op school lunchen. De leerlingen die normaal van Opstoom een lunch krijgen, krijgen dat op deze dag ook. Leerlingen die op deze dag naar de BSO gaan kunnen daar vanaf 14.00u terecht.
29-03-2018  16:59
Voor alle groepen hebben wij de methode "Laat maar zien". De methode bestaat uit een digitaal aanbod van lessen beeldende vorming, waarbij kinderen vanuit beelden van kunstenaars of beelden uit de werkelijkheid, werken aan hun eigen kunstzinnige ontwikkeling.

LAAT MAAR ZIEN:
15-02-2018  16:47
Cluster 1-2-3
Wat een gezellige dag was het donderdag 15 februari. De Talentendag voor cluster 1-2-3. 
Op deze donderdag stond ineens de politie voor de deur. De moeder van Romy uit groep 1-2B wilde wel haar talent (ze werkt bij de politie) laten zien. 
Alle kleuters mochten vragen stellen en we werden zelfs in de boeien geslagen. Agent Barbara en agent Danielle hadden ook de politiebus meegenomen dus ook hier namen alle kinderen een kijkje in. En wat bleek iedereen kon tegelijk erin. 
In groep 3 waren er diverse knutselopdrachten waar de kinderen mee aan de slag zijn gegaan. Wat was het bijvoorbeeld leuk om een schildpad van een oude cd te maken. Hierdoor kwamen de talenten op creatief gebied van de kinderen echt naar voren. Er werd goed nagedacht over de aanpak en het resultaat was uiteindelijk erg mooi. Cluster 4-5
Op dinsdag 13 februari hebben we een leuke talentemiddag gehad in cluster 4-5.  De kinderen hadden de keuze om naar drama, rechillen, ziekenhuis of knutselen te gaan.
Drama werd gegeven door Juf Anne. De kinderen werkten erg goed mee en hebben hele leuke toneelstukjes gemaakt. Bij het rechillen met Yvon konden de kinderen de rust in zichzelf terug vinden door oefeningen. Daarna mochten ze nog hele mooie dromenvangers maken. Ook was Annemieke er om dingen over het ziekenhuis te vertellen. De kinderen mochten de verbanden uitproberen. Maar ook had Annemieke naalden, infuus en werkkleding meegenomen. Alle kinderen hebben er flink van genoten. Bij knutselen waren ze vrij in de uitvoering. Ze hebben gewerkt met allerlei verschillende stoffen. Kortom hebben alle kinderen genoten van de leuke talentenmiddag!Cluster 6-7-8
Maandag 12 februari was de tweede talentenweek. Deze keer konden de leerlingen zich inschrijven voor drama, muziek, spelletjes (executieve functies), EHBO voor kinderen, ICT, handvaardigheid en optische illusies. 
Mooi om te zien dat de leerlingen erg enthousiast zijn tijdens deze lessen. 
Ook deze keer is er een ouder geweest die een groepje leerlingen wilde begeleiden. Yvon heeft leerlingen geleerd hoe je iemand kan helpen die gevallen is. Wanneer gebruik je een pleister? Wanneer heb je verband nodig? Natuurlijk mochten de leerlingen ook zelf aan de slag met pleister en verband. Juf Lianne is met de kinderen aan de slag gegaan met optische illusie. De kinderen hebben zelf foto's gemaakt van optische illusie. Ze waren terecht erg trots op het resultaat.Het werk van de handvaardigheid les wordt op 16 maart tentoongesteld, zo ziet u onder andere werk gemaakt van brooddeeg. Er schuilt echt talent in onze leerlingen. Ook wat de leerlingen leren bij muziek en drama kunt u zien op de tentoonstelling. U komt het toch ook bewonderen op 16 maart om 8.15u?    
14-12-2017  16:30
news_item20171214143304.jpg

Goed nieuws, sinds vandaag zijn we een KIVA gecertificeerde school. KIVA is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op de basisschool. De certificering houdt in dat wij aan alle eisen voldoen om onszelf een echte KIVAschool te noemen. En daar zijn we best trots op! Voor meer informatie over KIVA kunt u kijken op de site kivaschool.nl

05-12-2017  16:30
news_item20171205101908.jpg

Sinterklaas en zijn pieten kwamen vandaag langs op 't Venne. De kinderen hebben heel mooi gezongen. Het duurde even voordat Sinterklaas er was, want Sinterklaas was moe van het lopen. Daarom kwam hij in een bakfiets aan! Sinterklaas is vandaag nog gezellig op school en bezoekt de groepen.

05-12-2017  16:30
Oordeel ´Goed´ van inspectie

Waardering
Bij de start van het gesprek over het oordeel gaf de inspectie aan geïnspireerd te zijn door de school. Er is een grote waardering voor de eigen werkwijze en bevlogenheid van het team. De inspectie typeert de school vervolgens als “warm”. Ze voelden zich zeer welkom. De wijze waarop ‘t Venne kijkt naar leerlingen en de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de leerlingenzorg maakt dat de inspectie aangaf dat je “ieder kind een school als ‘t Venne gunt”. Een groter compliment kunnen wij ons niet wensen.
 
Op vrijdag 1 december hebben twee inspecteurs ‘t Venne bezocht i.h.k.v. een verificatie-onderzoek. Tijdens een verificatie onderzoek bekijkt de inspectie of het beleid van het bestuur voldoende wordt uitgevoerd en of het bestuur voldoende zicht heeft op de kwaliteit van de school.
De waardering van de inspectie kan bestaan uit vier oordelen.
  • Onvoldoende: als een school de basiskwaliteit niet levert.
  • Voldoende: als een school voldoet aan de basiskwaliteit
  • Ruim Voldoende: als een school de basiskwaliteit overstijgt
  • Goed: als een school de basiskwaliteit overstijgt en eigen aspecten van kwaliteit heeft toegevoegd
De inspecteurs hebben ‘t Venne bekeken en gewaardeerd op vijf onderdelen. Ze hebben daarvoor groepen bezocht, zijn in gesprek gegaan met leerkrachten, externen, leerlingen, de intern begeleider en het managementteam. Daarnaast hebben ze dossier-onderzoek gedaan.
 
 
De waardering is als volgt:
OP 2 - Zicht op ontwikkeling
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
Waardering: GOED
 
OP 3 - Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
Waardering: RUIM VOLDOENDE
 
OP 6 - Samenwerking met partners
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.
Waardering: GOED
Inspectie noemde de samenwerking indrukwekkend.
 
KA 1 - Kwaliteitszorg
De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan haar onderwijs.
Waardering: GOED
 
KA 2 - Kwaliteitscultuur
De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
Waardering: GOED
 
We zijn heel erg trots op deze waardering en zijn blij dat de inspectie ‘t Venne heeft gezien als de prachtige school die wij zijn.
10-11-2017  16:31
news_item20171110113229.jpg

Vanochtend heeft de hele school aan het nationaal schoolontbijt meegedaan. Deze week hebben we in de groepen besproken waarom het belangrijk is om de dag te starten met een gezond ontbijt. De kinderen hebben de 5 vuistregels geleerd. De vuistregels zijn terug te vinden op www.schoolontbijt.nl/vuistregels. Vanochtend hebben we gezellig met zijn allen gezond ontbeten in onze pyjama's.